Nauka na odległość jej wady i zalety

Nauka zdalna cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Szczególnie wśród osób, które pragną połączyć naukę z pracą czy wychowywaniem dzieci. Prawda jest jednak taka, że zarówno nauka stacjonarna jak i ta zdalna posiada swoje wady jak i zalety. Zajmijmy się jednak samą nauką online. Patrząc z punktu widzenia słuchacza, zaletami nauki przez internet jest zdecydowanie oszczędność czasu, związana z brakiem obowiązku dojazdu na uczelnie. Możliwość wykonywania zadań jak i odsłuchiwania lekcji w dowolnym dla siebie czasie. Bardzo ważnym elementem jest brak wykluczenia społecznego, dotyczy to w szczególności osób biedniejszych.

Zapisz swoje dziecko na zajęcia dodatkowe!

Wiele osób, podczas nauki zdalnej czuje się bardziej komfortowo i bezpieczniej. Niestety istnieją też wady. Wśród z nich na pewno można wymienić brak bezpośredniego kontaktu z innymi słuchaczami, a także brak możliwości stworzenia praktyk. W przypadku problemów technicznych, niestety nie ma możliwości realizacji zadań czy też brania udziału w zajęciach online. Jeśli jesteś leniwy, nie posiadasz samodyscypliny, wówczas taka forma nauki może stać się znacznym utrudnieniem, a nie ułatwieniem jak twierdzą inni. Jak zatem widać, nauka online ma swoje wady i zalety. Od nas samych jednak zależy, jak sobie z taką formą nauki poradzimy.