Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka - Klasa 2a

Wychowawca

Anna Bieńkowska

Moja klasa

Dariusz Wędziński

Przedmioty: wychowanie fizyczne

Dyrektor Szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Rajczakowska

Przedmioty: wiedza o społeczeństwie

wychowawca klasy 2a, nauczycielka języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie

Agata Busz

Przedmioty: zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

nauczycielka technicznych i zajęć artystycznych

Dorota Olejnik

Przedmioty: język polski

wychowawca kl. 2b, nauczycielka języka polskiego

Beata Kaczmarczyk

Przedmioty: geografia

nauczycielka geografii

Sylwana Brzank-Kawa

Przedmioty: historia, wychowanie do życia w rodzinie

wychowawca kl. 3b, nauczycielka historii i wychowania do życia w rodzinie

Anna Bieńkowska

Przedmioty: biologia, narada

wychowawca kl. 2a, nauczycielka biologii i fizyki

Agata Rafałko

Przedmioty: matematyka

wychowawca kl. 3b, nauczycielka matematyki, edukacji dla bezpieczeństwa i informatyki

Dorota Bryksa-Samosiej

Przedmioty: język niemiecki

nauczycielka języka niemieckiego

Jolanta Pająk-Bielecka

Przedmioty: fizyka, chemia, informatyka

nauczycielka chemii, fizyki i informatyki

Monika Dobrzeniecka

Przedmioty: język angielski

nauczycielka j. angielskiego

Edyta Kolendo

Przedmioty: wychowanie fizyczne

nauczycielka wychowania fizycznego