Kadra

Dorota Bryksa Samosiej

Funkcje: Dyrekcja

Przedmioty: język niemiecki

p.o. Dyrektor Szkoły, nauczycielka języka niemieckiego