Kadra

Dorota Bryksa Samosiej

Funkcja: Dyrekcja

p.o. Dyrektor Szkoły, nauczycielka języka niemieckiego

Joanna Maskiewicz

Funkcja: Pedagog

Anna Bieńkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczycielka biologii, chemii, fizyki, wychowania do życia w rodzinie,
wychowawczyni klasy IIIa

Agata Busz

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka zajęć artystycznych i zajęć technicznych

Edyta Kolendo

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka wychowania fizycznego

ks. Robert Krupa

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii

Anna Mikołajec

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka języka angielskiego

Dorota Olejnik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczycielka języka polskiego, doradztwa zawodowego oraz wychowawczyni klasy IIIb

Agata Rafałko

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka matematyki i edukacji dla bezpieczeństwa

Urszula Samek

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie

Kazimierz Gabruś

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel historii (w zastępstwie)

Mieczysław Kamiński

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie (w zastępstwie)

Małgorzata Suszyńska

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka geografii