Kadra

Dariusz Wędziński

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor Szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego

Joanna Maskiewicz

Funkcja: Pedagog

Anna Rajczakowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy 2a, nauczycielka języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie

Agata Busz

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka technicznych i zajęć artystycznych

Dorota Olejnik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl. 2b, nauczycielka języka polskiego

Beata Kaczmarczyk

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka geografii

Sylwana Brzank-Kawa

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl. 3b, nauczycielka historii i wychowania do życia w rodzinie

Anna Bieńkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca kl. 2a, nauczycielka biologii i fizyki

Agata Rafałko

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca kl. 3b, nauczycielka matematyki, edukacji dla bezpieczeństwa i informatyki

Dorota Bryksa-Samosiej

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka języka niemieckiego

Jolanta Pająk-Bielecka

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka chemii, fizyki i informatyki

Monika Dobrzeniecka

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka j. angielskiego

Laura Barabas

Funkcja: Nauczyciel, Bibliotekarz

ks. Grzegorz Kwiatkowski

Funkcja: Nauczyciel

Edyta Kolendo

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka wychowania fizycznego