Kadra

Dorota Bryksa Samosiej

Funkcja: Dyrekcja

p.o. Dyrektor Szkoły, nauczycielka języka niemieckiego

Joanna Maskiewicz

Funkcja: Pedagog

Anna Bieńkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczycielka biologii, chemii, fizyki, wychowania do życia w rodzinie,
wychowawczyni klasy IIIa

Agata Busz

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka zajęć artystycznych i zajęć technicznych

Edyta Kolendo

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka wychowania fizycznego

ks. Robert Krupa

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii

Anna Mikołajec

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka języka angielskiego

Dorota Olejnik

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczycielka języka polskiego, doradztwa zawodowego oraz wychowawczyni klasy IIIb

Agata Rafałko

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka matematyki i edukacji dla bezpieczeństwa

Urszula Samek

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka wiedzy o społeczeństwie

Kazimierz Gabruś

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel historii

Małgorzata Suszyńska

Funkcja: Nauczyciel

nauczycielka geografii