Zadaj pytanie

Dariusz Wędziński Dyrektor Szkoły

Pytanie


* podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.


Zostało 2000 znaków do wpisania.


inny obrazek

Lista pytań i odpowiedzi

21 maja 2015 | nieznane

Czy mogą być kartkówki na zastępstwach ?

Nauczyciel, który realizuje zajęcia w ramach zastępstwa ma prawo przeprowadzać kartkówki, sprawdziany, pytać uczniów z przerobionego materiału pod warunkiem, że jest to lekcja zgodna z przedstawionym uczniom planem zastępstw. Jeśli jednak zaplanowano np. matematykę, a nauczyciel przeprowadził np. kartkówkę z innego przedmiotu, to w tym przypadku robić tego nie powinien.
D.W.

06 listopada 2014 | Pati

Ile w ciągu jednego dnia może być sprawdzianów, a ile w ciągu tygodnia?

W tygodniu mogą odbyć się najwyżej dwie prace klasowe / dłuższe testy, przy czym nie więcej niż jedna dziennie - zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem. Krótsza kartkówka zamiast odpowiedzi ustnej (z trzech ostatnich lekcji) może być niezapowiedziana. (Statu Szkoły: § 20, punkt 1).
Zachęcam do zapoznania się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, znajduje się w Statucie Szkoły - zakładka na stronie www: Dokumenty Szkoły.
Pozdrawiam