Raport z ewaluacji zewnetrznej

Ewaluacja zewnetrzna przeprowadzona w naszej szokle w dniach 15.10 - 23.10. 2013 r. polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w dwóch obszarach:

1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

2. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.

Badanie zostało przeprowadzone przez zespół wizytatorów ds. ewalucaji w składzie: pani Teodozja Rydzak i pani Magdalena Styś-Kruszelnicka. Badaniem objeto rodziców (ankieta i wywiad grupowy), nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem szkoły, a także obserwacje placówki. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport.

Raport i wyniki z ewaluacji - TUTAJ