Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ

roku szkolnego 2016/2017

 1 

 Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

4 września 2017 r.
 2  Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2016 r. - 31 grudnia 2018 r.
 3  Ferie zimowe 15 stycznia - 26 stycznia 2018 r.
 4  Wiosenna przerwa świateczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
 5  Egzamin gimnazjalny 18,19,20, kwietnia 2018 r.
 6

 Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

22 czerwca 2018 r.