Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ

roku szkolnego 2018/2019

 1 

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

3 września 2018 r.
 2  Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2018 r. - 31 grudnia 2019 r.
 3  Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
 4  Wiosenna przerwa świateczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
 5  Egzamin gimnazjalny

 

10 kwietnia 2019 r. część humanistyczna


  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godzina 9:00
  • z zakresu języka polsiego - godzina 11:00

 11 kwietnia 2019 r. część matematyczno-przyrodnicza

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godzina 9:00
  • z zakresu matematyki - godzina 11:00

12 kwietnia 2019 r. język obcy nowożytny

(język angielski/język niemiecki)

  • na poziomie podstawowym - godzina 9:00
  • na poziomie rozszerzonym - godzina 11:00
6

 Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

22 października 2018 r.

2 listopada 2018 r.

29 kwietnia 2019 r

30 kwietnia 2019 r

2 maja 2019 r