Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2018/2019

Opiekunem SU jest pani

 Agata Rafałko

PRZEWODNICZĄCY - Zuzanna Chyła

W roku szkolnym 2018/2019 spotkania RSU odbywają się w każdy poniedziałek na długiej przerwie.