Historia Szkoły

Historia szkoły

"1000 lat temu rosły tu może gęste knieje, w których królowały swobodnie drapieżne, groźne zwierzęta, a olbrzymie drzewa szumiały tajemniczo i złowrogo..." - tymi słowami rozpoczyna się pierwsza w historii Szkoły Kronika, założona 01 września 1961 roku - Kronika Tysiąclecia.

 

Projekt budowy nowej szkoły zrodził się w 1957r. w ramach planu "1000 szkół na 1000 - lecie". 30 października 1957r. Komisja Budowy Szkoły udała się za miasto, żeby wybrać teren pod budowę. Oczywiście pojawiły się pierwsze problemy, gdyż działka była własnością prywatną. Ale dzielny Zarząd Inwestrycji Szkolnych wraz z Przewodniczącym MRN (dla niewtajemniczonych - MRN to Miejska Rada Narodowa, najważniejsza, oczywiście po Komitecie Miejskim Partii, organizacja w mieście) szybko ten problem rozwiązali.


 Wszyscy, młodzi i starzy, przystąpili do budowy szkoły. Na początku, oczywiście trzeba wyrównać teren i wykopać miejsce pod fundamenty, a maszyn nie było. Więc każdy kto tylko mógł utrzymać łopatę lub kilof ruszył do pracy. I tak, z większą lub mniejszą częstotliwością, prace trwały aż przez blisko 2 lata.
Nadszedł dzień 18 czerwca 1959 roku. Znów na miejscu przyszłej budowy zebrały się tłumy, tym razem z okazji wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłą szkołę.

 

I znów cytat z Pierwszej Kroniki: "Niejedne oczy trwały w bezruchu, wyobrażając sobie w myśli nowy gmach. Niejeden dorosły i mały stawał się architektem swych własnych planów, które sprowadzały się do jednej myśli - TO NASZA SZKOŁA".

Pomimo zaangażowania setek ludzi, to i tak praca posuwała się bardzo wolno. A główną przeszkodą był przede wszystkim brak wykwalifikowanych robotników. Ówczesny Przewodniczący MRN, mgr Marian Ciężkowski zwrócił się nawet do dowódcy Okręgu Wojskowego o odroczenie służby wojskowej dwóm specjalistom od instalacji wewnętrznych. Poza tym wszystkie działające na terenie Lądka zakłady niosły pomoc w postaci sprzętu i specjalistów robót wykończeniowych. Cała gmina zaangażowana była w budowę nowej Szkoły. W końcu miała to być pierwsza "Tysiąclatka" w powiecie bystrzyckim (być może nie wszyscy wiedzą, że do 1975r. siedziba powiatu, w którym położony był Lądek Zdr. mieściła się w Bystrzycy Kłodzkiej).

Wakacje 1961r. dla wszystkich były bardzo pracowite. Należało bowiem ustawić jeszcze wszystkie meble, kwiaty i inne szczegóły, a nad wszystkim czuwał  Kierownik Szkoły Obywatel P. Pietrzak...